maden-banner

Madencilik Mühendislik Müşavirlik

ORMAN İZİNLERİ Orman Sayılan yerlerde faaliyet gösterecek firmalara “Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmeliğin” 66.maddesi gereğince Ceyda Yönetim Danışmanlık, 6831 sayılı Orman Kanununun 16.-17.-18. ve 57.maddesine göre verilen izinlerin alınması için gerekli olan projeler, titizlikle hazırlanıp izin sürecini takip etmektedir.

SONDAJ İZİNLERİ Yeraltında bulunan formasyonlar ile kömür, metalik maden, doğalgaz, petrol vb. hakkında bilgi toplamak ve işletmelerde üretime geçmek amacı ile alınması istenilen sondaj izinleri konusunda arama yapılabilmesi için Ceyda Yönetim Danışmanlık; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan, sahanın mülkiyet durumuna göre ilgili kurumlardan gereken tüm izinleri almaktadır.

GSM İZİNLERİ Maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı ruhsat sahasındaki geçici tesisler için işyeri açma ve çalışma ruhsatı, Ceyda Yönetim Danışmanlık; GSM alınması konusunda hizmet vermektedir.

MERA VASIF DEĞİŞİKLİKLERİ 4342 sayılı mera kanunun 14. maddesine göre; Arama ruhsatı alınan alanlar ve işletme ruhsatı alınan alanlar, 6326 sayılı Petrol Kanunu ve 3213 sayılı Maden Kanununa göre arama ruhsatı verilen yerlerin tamamı veya bir kısmının mera, yaylak, kışlak alanları içerisinde kalması halinde geri dönüşümlü yatırımlarda teminata esas olacak şekilde “Geri Dönüşüm “Projesi hazırlanır.

ARAMA FAALİYET RAPORLARI Arama Dönemi Faaliyet Raporları her yıl Ceyda Yönetim Danışmanlık mühendisleri tarafından gerekli düzende hazırlanarak Maden İşleri Genel Müdürlüğüne sunulmaktadır.

MADEN İŞLETME PROJELERİ Ceyda Yönetim Danışmanlık; verdiği hizmetler yer altı işletmeciliği, açık ocak işletmeciliğini, detaylı maden tasarımı, maden planlaması, vaziyet planı, üretim zamanlamaları çalışmalarını kapsamaktadır.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Ceyda Yönetim Danışmanlık farkıyla hizmet almak ve projelerinizi uluslararası standartlarda gerçekleştirmek için uzman kadromuzla iletişime geçin.

Ceyda Yönetim Danışmanlık Hizmetlerinden Yararlanmak İçin Bize Ulaşın