cevrebanner

Çevre Danışmanlık / Çevre Görevlisi Hizmeti

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği gereğince işletmeler;
(Resmi Gazete Tarihi: 10.09.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29115);
* Ek-1 listesinde yer alan işletmeler için çevre danışmanlık firmalarından hizmet almak ya da çevre yönetim birimi kurmakla,
* Ek-2 listesinde yer alan işletmeler için çevre danışmanlık firmalarından hizmet Almak, çevre yönetim birimi kurmak veya tesiste çevre görevlisi istihdam etmekle yükümlüdür denilmektedir.

Bu kapsamda firmamız tarafından verilen çevre danışmanlık hizmeti kapsamında; firmanızın Ek-1 ya da Ek-2 kapsamında olması durumuna göre yönetmelikte belirlenen süreler çerçevesinde danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Çevre Görevlisi Kapsamında Firmamız

 • Çevre yönetimi faaliyetlerini mevzuata uygun bir şekilde yürütmek ve koordine etmek,
 • Yürütülen çalışmaları düzenli aralıklarla izleyerek ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek,
 • Yılda bir defadan az olmamak üzere ilgili mevzuat hükümlerine göre iç tetkik gerçekleştirmek ve iç tetkik sonucunda bir rapor hazırlamakla, bu raporu tesis veya faaliyet sahibine/sorumlusuna sunmak ve tesis veya faaliyet bünyesinde muhafaza edilmesini sağlamak,
 • Uygunsuzluk tespit edildiğinde tesis veya faaliyetin sahibine/sorumlusuna uygunsuzluğun giderilmesi için önerilerde bulunmak ve uygunsuzluğun giderilip giderilmediğinin takibini yapmak,
 • Çalışanlara çevresel konularda bilgilendirici eğitim çalışmaları yapmak ve özendirici faaliyetler düzenlemek,
 • Tesis veya faaliyetin çevresel konularda alması gerekli izin, lisans ve belgeleri alma, güncelleme ve/veya yenileme çalışmalarını yürütmek, İstenecek bilgi ve belgeleri belirtilen formatta; zamanında ve eksiksiz olarak iletmek,
 • Bakanlık veya İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüklerince yapılacak denetimler sırasında:
  Tesis veya faaliyette hazır bulunmak,
  İstenen bilgi ve belgeleri sağlamak,
  Öğrendiği ticari sır mahiyetindeki bilgileri saklı tutmak,
  İşlevlerini titizlikle yerine getirmektedir.

Danışmanlık Hizmeti Kapsamında Olan Ayrıca Bazı Çalışmalarımız:

 • Bakanlık ve İl Müdürlükleri ile gereken yazışmaları gerçekleştirmek
 • Sera Gazı Emisyonlarına Dair İzleme Planının Hazırlanması
 • Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi ( SEÖS ) Takibi
 • Seveso Bildirimlerinin Yapılması
 • Toprak Kirliliği Kontrolü Ve Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Kapsamında Faaliyet Ön
 • Bilgi Formunun Hazırlanması
 • Atık Yönetimi
 • Endüstriyel Atık Yönetim Planının Hazırlanması
 • Çevresel Risk ve Duyarlılık Analizleri
 • Mevcut Çevresel Durum Tespitleri
 • Düzenli Depolama Tesis İzleme Raporları ve Kütle Denge Tablosunun Hazırlanması
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Ceyda Yönetim Danışmanlık farkıyla hizmet almak ve projelerinizi uluslararası standartlarda gerçekleştirmek için uzman kadromuzla iletişime geçin.

Ceyda Yönetim Danışmanlık Hizmetlerinden Yararlanmak İçin Bize Ulaşın