HİZMETLERİMİZ

MADENCİLİK
HARİTALAMA
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ
DÜZENLİ DEPOLAMA TESİS PROJELERİ
MÜHENDİSLİK
FİZİBİLİTE ve EKONOMİK ANALİZ
ÇEVRE DANIŞMANLIĞI
TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI
MÜŞAVİRLİK
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI
ÇED PROJELERİ
AB ve OKA PROJELERİ ve KOORDİNATÖRLÜK HİZMETLERİ
Yetkilendirilmiş Tüzel Kişi
Yetkilendirilmiş Tüzel Kişi Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler (YTK) ile İlgili Yönetmelik Amacı Nedir? Tüzel kişiler veya maden arama ya da işletmecilerinin 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında Genel Müdürlüğe verilmesi gereken rapor, proje ve her türlü teknik belgeyi hazırlamak için, Genel Müdürlükçe tüzel kişilere yeterlik belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsamı Nedir? read more
Madencilik Mühendislik Müşavirlik
Madencilik Mühendislik Müşavirlik ORMAN İZİNLERİ Orman Sayılan yerlerde faaliyet gösterecek firmalara "Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmeliğin" 66.maddesi gereğince Ceyda Yönetim Danışmanlık, 6831 sayılı Orman Kanununun 16.-17.-18. ve 57.maddesine göre verilen izinlerin alınması için gerekli olan projeler, titizlikle hazırlanıp izin sürecini takip etmektedir. SONDAJ İZİNLERİ Yeraltında bulunan formasyonlar ile kömür, metalik maden, doğalgaz, petrol read more
Haritalama ve Halihazır İmalat Haritaları
Haritalama ve Halihazır İmalat Haritaları Hali hazır Harita: Arazi topoğrafyasını her türlü detayın (bina, yol, ENH vb) tesis edilen yer kontrol noktaları yardımı ile ölçülerek istenilen ölçekte hazırlanmasıdır. İmalat Haritaları: Maden işletme alanlarında bulunan açık, yeraltı ocak ölçümü senelere ait üretim miktarlarını gösteren haritalardır. 5995 sayılı kanun ile değişik, 3213 sayılı maden kanunu ve ilgili read more
ÇED Projeleri
ÇED Projeleri ÇED Raporu Hazırlamasındaki Süreç; ÇED Başvuru Dosyası hazırlanması, sonrasında Halkın Katılımı Toplantısı ve Bakanlığın vereceği özel format doğrultusunda "ÇED Raporu" hazırlanması sonucunda Bakanlıktan "ÇED Olumlu" veya "ÇED Olumsuz" kararı alınarak sonuçlandırılması sürecini kapsamaktadır. ÇED İZLEME: ÇED Olumlu Kararı sonrasında proje sahibi; tebliğ uyarınca yeterlik belgesine sahip kuruluşları yetkilendirmek ve izleme kontrolünü yaptırmakla yükümlüdür. read more
İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı
İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Gereği: İşverenler, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğinin sağlamakla yükümlü olup; Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi read more
Çevre Danışmanlık / Çevre Görevlisi Hizmeti
Çevre Danışmanlık / Çevre Görevlisi Hizmeti Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği gereğince işletmeler; (Resmi Gazete Tarihi: 10.09.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29115); * Ek-1 listesinde yer alan işletmeler için çevre danışmanlık firmalarından hizmet almak ya da çevre yönetim birimi kurmakla, * Ek-2 listesinde yer alan işletmeler için çevre danışmanlık firmalarından hizmet Almak, çevre yönetim birimi kurmak read more
İzin ve Lisanslar
İzin ve Lisanslar İzin Konuları; 1. Hava Emisyonu 2. Çevresel Gürültü 3. Atıksu Deşarjı 4. Derin Deniz Deşarjı Lisans Konuları; 1. Geri Kazanım * Tehlikeli Atık * Tehlikesiz Atık * Atık Yağ * Bitkisel Atık Yağ * Atık Pil ve Akümülatör * Ömrünü Tamamlamış Lastik ( ÖTL ) * Ambalaj Atığı 2. Bertaraf * Atık read more
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı ADR Nedir? Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasını ifade eder. Söz konusu Avrupa Anlaşmasını Türkiye 2010 yılında imzalamış olup, gerekliliklerini yerine getirmekle yükümlüdür. TMGD ile ilgili ayrıntılı düzenleme, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 22 Mayıs 2014 günlü, 29007 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında read more
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Ceyda Yönetim Danışmanlık farkıyla hizmet almak ve projelerinizi uluslararası standartlarda gerçekleştirmek için uzman kadromuzla iletişime geçin.

Ceyda Yönetim Danışmanlık Hizmetlerinden Yararlanmak İçin Bize Ulaşın