2018 Ruhsat Bedelleri Ödemesi Hakkında

2018 Ruhsat Bedelleri Ödemesi Hakkında

6592 sayılı Kanun ile değiştirilen 3213 sayılı Maden Kanununun 13. maddesinde;

“Yürürlükteki ruhsatlar için her yıl ocak ayının sonuna kadar ruhsat bedelinin tamamının yatırılması zorunludur. 
İşletme ruhsat bedelinin %70’i genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimi hesabına, %30’u çevre ile uyum planı çalışmalarını gerçekleştirmek üzere ruhsatı veren idarenin muhasebe birimi hesabına aktarılmak üzere Bakanlığın belirlediği bankada açılacak teminat hesabına yatırılır. I. Grup (a) bendi madenlerin ruhsat bedelleri ise, büyükşehir belediyesi dışındaki illerde il özel idaresi hesabına yatırılır. Ruhsat bedelinin yatırılmaması veya eksik yatırılması hâlinde 20.000 TL (yeniden değerleme ile birlikte: 25.098,00 TL olmuştur)  idari para cezası verilir ve ruhsat bedelinin üç ay içinde tamamlanması istenir. Bu süre içinde ruhsat bedelinin yatırılmaması durumunda ruhsat iptal edilir. Verilen sürede yatırılmayan ruhsat bedelinin %70’ine tekabül eden tutar 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek üzere ilgili tahsil dairesine bildirilir. Kaynak tuzlalarından ruhsat bedeli alınmaz. Faaliyet sonrası sahanın çevre ile uyumlu hâle getirilmesini müteakip, çevre ile uyum bedeli iade edilir.” ifadesi yer almaktadır.

Ruhsat bedelinin tamamının zamanında yatırılmaması halinde 25.098,00 TL idari para cezasının uygulanacağı ve ruhsat bedelinin 3 ay içerisinde ödenmesi konusunda ruhsat sahibine tebligat yapılacağı, verilen bu üç aylık süre içerisinde de ruhsat bedelinin ödenmemesi halinde ruhsatın iptal edileceği gibi ağır bir cezai yaptırım bulunmaktadır.

Genel Müdürlük tarafından yayınlanan 2018-ruhsat-bedelleri-tablosu verilmiştir.

 

Genel Müdürlük ile Vakıfbank arasında imzalanan E-Maden protokolü gereği, ruhsat hukuku yürürlükte bulunan arama ve işletme ruhsatlarına 2018 yılı ruhsat bedelleri, sevk fişi bedelleri ve yolluk avansları 01/01/2017 tarihi itibariyle bilgi işlem sistemimizde tahakkuk ettirilmiş olup tahsilatı, tüm Vakıfbank şubeleri aracılığı ile yapılacaktır. Ruhsat Bedellerinin tahsili konusundaki uygulama, Vakıfbank internet hesabı olan ruhsat sahipleri için internet hesabından veya banka şubelerinden, Vakıfbank internet hesabı olmayan ruhsat sahipleri için ise tüm Vakıfbank şubelerinden gerçekleştirilecek olup, önümüzdeki dönemlerde Vakıfbank ATM’lerinden de tahsilat işlemleri gerçekleştirilecektir. Ayrıca önümüzdeki yıllarda diğer bankalarla da tahsilat konusunda görüşmeler yapılacaktır. Ruhsat bedellerinin Vakıfbank aracılığı ile yukarda belirtilen yöntemlerle tahsil edilmesinin amacı, hatalı ve eksik yapılan ödemelerin önüne geçmek, ruhsat sahipleri ve genel müdürlüğümüz adına oluşan kırtasiye yükünü ortadan kaldırmak ve ödenen ruhsat bedellerine ait ödeme bilgileri anında Genel Müdürlüğümüz personellerinin tamamının görebileceği ve işlem yapabileceği bir şekilde bilgi işlem kayıtlarına aktarılacağından, tüm personelin ve sektörün diğer paydaşlarının zamanının tasarruflu kullanılmasına yöneliktir. Bu kapsamda; Ruhsat sahipleri, ruhsata ait sicil veya erişim bilgileri ile ruhsatları adına 2018 yılı için tahakkuk eden ruhsat bedellerini tüm Vakıfbank şubelerinde online olarak görecek ve ödeme işlemini yukarda belirtilen ödeme yöntemleri ile gerçekleştirecektir. Tahsil edilen bu bedeller Genel Müdürlüğümüz bilgi işlem sitemine otomatik olarak kaydedileceğinden ruhsat sahipleri, ödedikleri bu bedeller ile ilgili olarak Genel Müdürlüğümüze ayrıca herhangi bir yazılı beyanda bulunmayacaklardır.

Bir cevap yazın

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Ceyda Yönetim Danışmanlık farkıyla hizmet almak ve projelerinizi uluslararası standartlarda gerçekleştirmek için uzman kadromuzla iletişime geçin.

Ceyda Yönetim Danışmanlık Hizmetlerinden Yararlanmak İçin Bize Ulaşın